Condicions Generals de Contratació

1.- PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

(en endavant, Condicions Generals o CGC):

D’una part, el proveïdor de les entrades, Ajuntament de Premià de Dalt (en endavant, el prestador), amb domicili social a la Plaça de La Fàbrica, 1, 08338 Premià de Dalt, NIF P0823000E, telèfon d’atenció al client 936931515 i correu electrònic: prmd.ajuntament@premiadedalt.cat, exposa el document contractual que regirà la contractació de les entrades a través del present lloc web.

I de l’altra part, l’Usuari-Client (en endavant, l’Usuari), registrat a la plataforma Yesweticket mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre el que tenen responsabilitat plena d’ús i custòdia, essent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

AMBDÓS ACCEPTEN el present document, que comporta que l’usuari:

 1. Ha llegit, entén i comprèn el que aquí s’exposa.
 2. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per contractar.
 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 4. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol entrada oferta.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris.

El prestador posa a disposició dels mateixos l’adreça de correu electrònic prmd.ajuntament@premiadedalt.cat per a que plantegeu qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un termini de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través de: https://premiadedalt.ticketara.com/.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar al que fos adquirit prèviament a la modificació, amb la finalitat de millorar els serveis oferts.  En tot cas, abans de comprar les entrades heu de consultar aquestes condicions generals.

L’Ajuntament de Premià de Dalt no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada de les entrades a la venda al web.

L’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a l’Ajuntament de Premià de Dalt per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels serveis adquirits en la present pàgina web, així també les possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés al web, incloent-s’hi pèrdues de dades o altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a la mateixa.

L’Ajuntament de Premià de Dalt posa a disposició a través de https://premiadedalt.ticketara.com/ la venda d’entrades als esdeveniments organitzats pel mateix.

 

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE

2.1.- Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació online verificant la casella corresponent.  Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es realitzi la compra.

La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un servei concret.

2.2.- Territori d’aplicació: La compra d’entrades està activa per a tot el món.

2.3.- Capacitat per a contractar: Per poder realitzar una comanda haureu de ser major d’edat i tenir capacitat per contractar.

2.4.- Acceptació del client: La validació de la compra a través de la web es realitza per correu electrònic i implica l’acceptació automàtica de les CGC.  Aquestes condicions estan disponibles al web o, si ho desitgeu i sol·liciteu, podem posar-les a la vostra disposició per correu electrònic.

2.5.- Modificació de les Condicions Generals de Contractació: l’Ajuntament de Premià de Dalt es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC.  Aconsellem als usuaris que les reserveu regularment.  En cas que aquests canvis o modificacions s’introduïssin un cop realitzada la comanda, s’aplicaran les condicions vigents en la data en què es va efectuar aquesta compra.

 

3.- INFORMACIÓ SUBMINISTRADA A LA PÀGINA WEB

 

3.1.- Publicació de preus: Els preus de les entrades són els mostrats en cadascuna d’elles a la pàgina web.

3.2.- Informació de la venda d’entrades: La informació que figura en la nostra publicitat, fulletons, demés material escrit, a la nostra pàgina web o la que us hem facilitat, constitueix una invitació a fer una compra.  Els continguts estan en constant renovació i actualització per oferir als usuaris la informació més completa i detallada possible.  Totes les informacions contractuals incloses a la pàgina web es mostren en llengua catalana i/o castellana.

3.3.- Disponibilitat de les entrades: Pot haver ocasions en les que les entrades estiguin esgotades. En aquest cas, l’esdeveniment estarà visible però no disponible per a comprar entrades. En cada esdeveniment s’identifica el nombre d’entrades que queden disponibles.

3.4.- Comandes les 24h, tots els dies de l’any: L’horari de gestió de la compra és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l’any. L’horari d’atenció al client està detallat en l’apartat de contacte de la web.

3.5.- Frau: Si l’Ajuntament de Premià de Dalt sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

 

4.- PROCEDIMENT DE COMPRA:

L’usuari, per poder accedir a la compra de les entrades posades a disposició pel prestador, s’haurà de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per fer això, l’usuari haurà de proporcionar de forma lliure i voluntària les dades personals que li siguin requerides.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent dels mateixos, i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L’usuari no podrà escollir com a nom d’usuari paraules que tinguin com a fi, el confondre a altres per identificar a aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i bons costums.

S’informa que de conformitat amb el que exigeix l’art. 27 de la llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Escollida de l’entrada/es  fent clic en les mateixes i seleccionant el número, s’afegiran a la cistella de compra. Caldrà clicar a la pestanya de finalitzar, per a realitzar la comanda. Al clicar en aquesta opció, es passarà al següent pas.
 2. Es sol·licitarà el correu electrònic de l’usuari i segons si ja està dona’t d’alta o no, es procedirà d’una manera o altra:
  1. El registre de l’usuari: si no sou usuari registrat prèviament, per a poder realitzar la compra (dit registre és gratuït), caldrà complimentar un formulari de recollida de dades (en el que tindrà que acceptar la Política de Privacitat. Un cop fet, podrà accedir a la confirmació i pagament (en cas d’entrades no gratuïtes) de les entrades.
  2. Si ja estiguéssiu registrat i fóssiu client haureu d’introduir la vostra contrasenya per procedir a la confirmació i pagament (en el cas d’entrades no gratuïtes) de les entrades.
  3. Un cop identificat, us apareixerà una casella de verificació que caldrà marcar, ja que és l’acceptació d’aquestes Clàusules Generals de Contractació i la Política de Privacitat.
  4. Per a finalitzar el procediment, caldrà clicar en el botó Finalitzar.

Heu de revisar els controls d’spam i de correu no desitjat de la vostra safata d’entrada del correu electrònic i verificar sempre que les dades de contacte que proporcioneu són correctes.

En tot cas, la plataforma de contractació enviarà a l’usuari, un cop finalitzat el procediment de contractació, un correu electrònic amb totes les característiques i les entrades.

Si hi hagués qualsevol tipus d’error en la direcció indicada o en qualsevol altre punt de la comanda, caldrà que ho notifiqueu d’immediat a la direcció de correu que apareixerà en el web per a procedir a l’esmena d’aquest error.

Davant de qualsevol dubte podeu contactar amb el nostre servei d’atenció al client mitjançant qualsevol dels mitjans que es faciliten en el web.

L’Ajuntament de Premià de Dalt proporcionarà Atenció al Client de forma GRATUÏTA a través del nostre correu electrònic de contacte prmd.ajuntament@premiadedalt.cat, si escolliu un altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari es qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix.

L’Ajuntament de Premià de Dalt posa a la vostra disposició telèfons a Espanya, subjectes al cost del vostre operador de telefonia.

 

5.- ENTRADES i ACCÉS:

Un cop finalitzada la compra i rebut el pagament, l’Ajuntament de Premià de Dalt us enviarà un correu de confirmació, en el qual s’adjuntaran la/les entrada/es comprades.

És responsabilitat de l’usuari comprovar que les dades de les entrades són les correctes.

Es limita el nombre d’entrades que cada usuari compra.

Per accedir al recinte, caldrà ensenyar l’entrada en format físic o amb el mòbil. En cas de que fos necessari entregar-la d’una única manera, s’informarà a l’usuari en el correu de confirmació. En els casos en que sigui necessari entregar-la físicament, l’Ajuntament de Premià de Dalt no es fa responsable de la seva pèrdua o robatori.

Cada esdeveniment, tindrà unes condicions d’accés al recinte:

 • Es prohibirà l’accés o la permanència en el recinte, d’aquelles persones que manifestin conductes violentes o inadequades.
 • No es podrà accedir amb objectes que la organització consideri perillosos o perjudicials.
 • No es pot accedir amb beguda i menjar, a excepció de l’aigua.
 • No es podrà accedir amb animals, excepte amb gossos guia.
 • No assistir amb material de gravació ni fotogràfic o vídeo professional (trípodes, objectius, etc.).

Poden haver condicions particulars que estaran estipulades en el web i que l’usuari pot consultar.

 

Els menors

Els menors de 16 anys no podran accedir al recinte sense la companyia del pare/mare/tutor/a legal o adult autoritzat. Dit acompanyant serà el responsable de qualsevol conducta o acció que el menor pugui dur a terme contrària a les condicions aquí recollides.

Es prohibeix la venda d’alcohol a menors de 18 anys.

 

6.- PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

Tots els preus exposats en les entrades inclouen l’IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten en el web són vàlids i s’expressaran en la moneda Euro (€).

L’usuari rebrà la factura de la comanda a la direcció de correu electrònic proporcionada per l’usuari un cop realitzada la compra.

En els casos de promocions de duració limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre i quan la comanda hagi estat registrada durant el període de promoció.

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en que es van realitzar les transaccions financeres i serviran per a determinar si dita compra està o no subjecta a promoció.

 

7. FORMES DE PAGAMENT:

Pagament mitjançant targeta de crèdit o de dèbit: L’usuari haurà de disposar d’una targeta de crèdit o de dèbit en vigor, on haurà d’especificar tots els dígits del número de targeta en el formulari corresponent. L’operació es formalitzarà en el moment de realitzar la comanda. Només s’accepten pagaments amb targetes segures en les quals s’efectua l’autenticació de la vostra identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert per al vostre banc, a través del comerç electrònic segur (“ Verified by Visa” i “MasterCard SecureCode”). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi estat autoritzat pel vostre banc o caixa.

S’utilitza el sistema denominat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur, atès que permet el xifrat de la informació tramesa durant la transacció, assegurant-ne la confidencialitat.

 

8. CANCEL·LACIÓ / CANVIS:

Cancel·lació

Un cop l’usuari ha comprat les entrades, aquestes només poden retornar-se si:

 • Per causes no imputables a l’esdeveniment, aquest no es realitza, es procedirà a la devolució de l’import de l’entrada/es comprada/es, d’acord amb el que estableix l’article 46.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Ral Decret Legislatiu 2/2002, de 5 de març.
 • Per canvi de data. En aquest cas, s’oferirà una nova data i condicions d’assentament i entrada igual. Si aquesta nova data no encaixa a l’usuari, es procedirà a la devolució de l’import de l’entrada/es comprada/es. L’usuari rebrà un correu electrònic amb el procés de gestió i termini per a sol·licitar la devolució. Si passat el termini, no s’ha rebut cap resposta, no es tornaran els diners.

Els usuaris que no assisteixin a l’esdeveniment, no tenen dret a la devolució de l’import de l’entrada/es comprada/es.

Per a la devolució, rebreu un correu electrònic indicant en cada cas el procediment a seguir.

 

9. REINTEGRAMENTS:

Quan es produeixi a la devolució, es retornarà la quantitat pagada. El termini per efectuar el reemborsament serà com a màxim dins dels 14 dies naturals des de que es va acceptar la devolució i a través del mateix mitjà en que es va efectuar la compra.

 

10. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se la disposició o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 

11. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION):

De conformitat amb l’article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis , que actua d’intermediari entre ambdós.  Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.  Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforma a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert.  El prestador i l’usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU).

 

13. NORMATIVA APLICABLE:

Les presents Condicions Generals estan subjectes al disposat a:

 • Normativa europea que regula el comerç electrònic:
  • Directiva 97/7/C relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de vendes a distància)
  • Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic en el mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic)
  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades)
 • Normativa espanyola:
  • Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris
  • Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació, i modificacions posteriors
  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals
  • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i modificacions posteriors
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques
  • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

 

14. COMENTARIS I SUGGERIMENTS

Els vostres comentaris i suggeriments seran ben rebuts.  Us preguem que ens els feu arribar a través  del nostre formulari de contacte, trucant al telèfon d’atenció al client 936931515 o a través del nostre correu electrònic.

Tanmateix, disposem de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris.  Podeu sol·licitar-los trucant al telèfon d’atenció al client 936931515 o a través del nostre correu electrònic.