Política de Privacitat

INTRODUCCIÓ

La vostra privacitat és important per a nosaltres, així que, mitjançant aquest document, us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com les utilitzem i per a què, entre altres indicacions.

Per a la vostra informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la vostra autorització prèvia; i mai utilitzarem les vostres dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, haureu de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular, i sempre que introduïu les vostres dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions atès que el prestador pot modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que existeixi l'obligació de fer un preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions,  sent suficients la publicació al lloc web del prestador.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Identitat: Ajuntament de Premià de Dalt (també el prestador)
 • NIF: P0823000E
 • Adreça postal: Plaça de la Fàbrica, 1, 08338, Premià de Dalt
 • Correu electrònic: prmd.dpo@premiadedalt.cat
 • Delegat de Protecció de Dades: Salvador Mataró Vilà
 • Contacte DPD:prmd.dpo@premiadedalt.cat

L’Ajuntament de Premià de Dalt, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals,  i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES, QUINES DADES RECOPILEM I LA SEVA FINALITAT:

Les dades que recollim, la forma en què les obtenim i la finalitat del tractament és la següent:

 

1. Registre de l'usuari:

 • Dades requerides: nom, cognoms, mail, telèfon
 • Finalitat: per a la creació d' un compte d' usuari i poder realitzar la compra de les entrades i tenir-ne l' històric i l' accés.  
 • Legitimació: consentiment de l' usuari

 

2. Si compreu les entrades:

 • Dades requerides: nom i cognoms, email, telèfon i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.
 • Finalitat: compra de les entrades als nostres esdeveniments
 • Legitimació: consentiment de l' usuari

 

3. Dur a terme la relació contractual i les gestions administratives, fiscals i comptables anàlogues i que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent

 • Dades requerides: nom i cognoms, telèfon, email
 • Finalitat: dur a terme la gestió comercial, fiscal i administrativa interna
 • Legitimació: Consentiment de l' interessat i relació contractual

 

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l'assumpte "Baixa" en el mail ressenyat.

D'acord amb la LSSICE, l’Ajuntament de Premià de Dalt no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari.En conseqüència, en totes les comunicacions que rebreu del prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altre finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciu el vostre dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tanmateix, conservarem les vostres dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

L’Ajuntament de Premià de Dalt no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d'una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si hi pot haver indicis de la comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

La informació que ens proporcioneu a través d'aquest lloc web serà allotjada a la plataforma Yesweticket, propietat de SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN, S.L. sent encarregada del tractament i que presta aquest servei de gestió del programari Yesweticket a l’Ajuntament de Premià de Dalt.  El tractament de les dades de l' entitat es troba regulat mitjançant un contracte d' encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l'exercici dels següents drets davant l’Ajuntament de Premià de Dalt presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a prmd.dpo@premiadedalt.cat, indicant com a Assumpte: "PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS".

 

Drets:

 • Dret d' accés: permet a l' interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que es suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
 • Dret d' oposició: dret de l' interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, per tal de limitar el seu futur tractament, per a l' exercici o la defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l' interessat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d' una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament

 

Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També teniu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considereu que poden haver-se vist vulnerats els vostres drets en relació a la protecció de les vostres dades (apdcat.gencat.cat).

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

 

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliteu es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d' acord amb l' estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d' integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

 

IDIOMA

L'idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’Ajuntament de Premià de Dalt es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a l’Ajuntament de Premià de Dalt en els termes establerts en aquesta Política per a l' exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre l’Ajuntament de Premià de Dalt amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.